Naši dragi sponzori!

Kao i svake godine do sada, iznimnu pomoć u organizaciji regate oko Jabuke pružili su nam naši sponzori! Neki su s nama već dugi niz godina, a može se pronaći i poneko novo ime.

O kome je sve riječ i kome smo sve vrlo zahvalni, možete vidjeti iznad na ovogodišnjem prigodnom panou.