Burtiž 2007. - rezultati

 Ove godine je startalo 19 gajeta, 3 kaića i 2 leuta. Rezultati njihovih bordižavanja su slijedeći:

U klasi i reg.

IME MJESTO KORMILAR UKUPNO
GAJETA
1. MU-1 Kurnatarica Betina Hrvoje Jadrešić 1.
2. BG-519 Mala Matulića Pašman Krsto Matulić 2.
3. MU-1054   Betina Jadranko Pavić 3.
4. MU- 07   Murter Dalibor Rameša 4.
5. 103-MU Olga Gaeta Betina Zdenko Bilić 5.
6. MU-664   Betina DenisJakovčev 6.
7. MU-988   Betina Edi Jakovčev 7.
8. ŠB-4870   Zlarin Luka Kalinić 9.
9. TI-973   Betina Ognjen Jakovčev 10.
10. ŠB-4172   Zlarin Vinko Alfier 12.
11. VD-1   Prvić Šepurine Lovre Palada 13.
12. MU-693 Teški Idro Murter Nikola Skračić 14.
13. VD-189   Vodice Ivica Crljenak 15.
14. VD-605 Valerija i Metod Prvić Šepurine Vito Cukrov 16. RDG
15. MU-1019 Lupežica Murter Tihomir Turčinov 16.
16. PR-379 1897.g Preko Matko Uhoda 18.
17. 2271-ŠB Jadran Zlarin Neven Bjažić RAF
18. 793-MU Mali Partizan Murter Krešimir Bašić DNF
19. VD-613 Ditiskus M Prvić Šepurine Ante Antić DNF
KAIĆ
1. VD-1877 Sokol Tribunj Luka Cvitan 11.
2. VD-620 Mučenica II Vodice Marko Lugović DNF
3. ŠB-1474   Srima Josip Grubelić DNF
LEUT
1. VD-998   Prvić Šepurine Zoran Franić 8.
2. KŽ-404 Mikula Vodice Damir Miloš 17.